Gailu artistikoak. Makina sozialak, teknologia bigunak eta arte-praktika garaikideak

Gaur egun, gizarteak eratzen dituen egitura konplexuak ikustarazteko eta horiengan eraginak sortzeko beharra dago. Historian zehar izan duen garapenean, arteak errealitate ohargaitzak irudikatzeko gaitasuna erakutsi du. Gaur egungo artean, ingurukoa irudikatzeaz aparte, agente artistikoek arteak testuinguruan eragiteko duen gaitasunaz eta helburu honen egokitasunaz eztabaidatzen dute hainbat forotan. Testu honek azaltzen du artea nola saiatzen den makineria sozialak ulertzen, azalarazten eta horiekin elkarreragiten. Horretarako, ikerketak teknologia bigunez hausnartzen du, hau da, zientzia sozialekin loturiko teknologiez: portaerazko kodeak, hezkuntzako metodologiak, komunikazio-erak, lan-antolakuntzaren ereduak, ordutegietako egituraketak… Hala, ikerketa honen helburua da arte garaikideak makineria sozialak eragiteko erabili ahal dituen teknologia bigunak azalaraztea.

HITZ GAKOAK: Arte garaikidea · Teknologia Bigunak · Performatibitatea · Portaera.

 

ARTISTIC DISPOSITIVES. Social Machines, Soft-Technologies & Contemporary Art Practices

Nowadays, it is necesary to visualize and affect some complex structures that shape society. Through history, art has showed its capacity to represent realities that are difficult to perceive. In many forums, art agents discuss the adecuacy of contemporary art to have a direct effect on its context apart from its common performativity through representation. This text explains how art tries to understand, show and interact with social machines. For that, this research deeps into soft-technologies, which are mostly related to social sciences: codes of behaviour, educational methodologies, ways of communication, models of work-organization, timetables… Its aim is helping to visualize soft-technologies that can be used by contemporary art to influence social machineries.

KEYWORDS: Contemporary Art · Soft-Technologies · Performativity · Behaviour.

 

Uztaro Aldizkariko 100. zenbakian argitaratuta.

.PDF-a deskargatzeko:

Gailu_artistikoak_uztaro_saioaolmo.pdf

Advertisements